Polityka prywatności

Szanowni Państwo, wasze dane są bezpieczne.

 1. Uprzejmie informujemy, iż firma CONTROL PROCESS S.A.  („Firma”) ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków , o numerze NIP: 873-28-98-418 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych, w przypadku konieczności logowania się na stronie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz login i hasło. W przypadku przeglądania strony jest to jedynie informacja zawarta w ciasteczkach „Coockies”
  W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest  firma CONTROL PROCESS S.A. („Firma”), ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków , o numerze NIP: 873-28-98-418.
 3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków lub email: cpsa@controlprocess.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (za pomocą umów powierzenia danych osobowych).
 5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Firmę polegają na przetwarzaniu danych w oparciu o prawo o rachunkowości (dokumenty księgowe) oraz danych osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zawartych z Państwem umów.
 6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie lub wyrażona została zgoda osoby fizycznej, której dane dotyczą.
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  ◦ żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  ◦ żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  ◦ żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  ◦ żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  ◦ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  ◦ przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  ◦ wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
  ◦ kontakt e-mailowy pod adresem: cpsa@controlprocess.pl.
  ◦ kontakt przez stronę internetową: http://www.controlprocess.pl
  Informujemy również, że
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.